2023-11-15

Jicon Works AB expanderar genom förvärv i södra Halland

Jicon Works AB förvärvar majoriteten av aktierna i Farfasteningzon AB (Farzon), en etablerad och välrenommerad järn- och bygghandel med stark position i Laholm med omnejd. Tillsammans skapar bolagen därmed en bred närvaro i Regionen södra Halland och norra Skåne. Farzon’s kunder kommer erbjudas fördelar i form av bredare sortiment och utökade tjänster inom såväl webblösningar som logistik. De tidigare ägarna Markus Jönsson och Mats Lerjebo kommer fortsatt vara aktiva i verksamheten.

"Detta förvärv ligger i linje med vår uttalade förvärvsplan. Vi vill ha starka lokala aktörer med hög kompetens, därför är det med stor förväntan jag ser fram emot att tillsammans med Markus och Mats fortsätta expandera i en spännande region. Farzon har en hög kompetens relaterat till erbjudandet och ett starkt kundfokus. Lägger vi till de plattformar i form av e-handel, sortiment och marknadsföring som vi utvecklat på Jicon de senaste åren så ser framtiden ljus ut," säger Magnus Bergsman, VD Jicon Works AB.

"Jicon Works är ett bolag som står för hög servicegrad, kompetens och ett kundnära arbetssätt. Det är värderingar som vi känner igen oss i. Med vår samlade insikt om kunders behov och gemensamma krafter så är vi övertygade om att vi kan utveckla både vårt kunderbjudande och våra affärer framåt," säger Markus Jönsson, VD Farzon.

Tillträde sker 1 december 2023. Verksamheten hos Farzon drivs vidare med hög servicegrad för Farzon’s kunde